Bemutatkozás

Csillagoségbolt park program a Hortobágyi Nemzeti Parkban

Az urbanizáció növekedésével a XX. század második felétől sokszorosára nőtt bolygónkon az éjszakai fényszennyezés. Emiatt egyre kevesebb helyen találunk zavaró fényektől mentes csillagos égboltot, természetes éjszakai tájképet – környezetet.

Kezdetben úgy gondolták, hogy a fényszennyezés csak a szak- és amatőrcsillagászok problémája, vagy a szép csillagos ég elvesztése egyszerű esztétikai kérdés.
Manapság egyre többen ráébrednek arra, hogy a pazarló világítás hatalmas felesleges kiadást jelent, miközben az erre fordított energia megtermelése a klímaváltozást gyorsítja. A fényszennyezés mérséklésére azonban nemcsak gazdasági és környezetvédelmi okokból van szükség, hanem azért is, mert a mesterséges megvilágítás túlburjánzása súlyosan károsítja a környezetünket benépesítő élővilágot. A fényszennyezés miatti tájékozódási zavarok és ütközések következtében – a legszerényebb becslések szerint is – vándormadarak milliói pusztulhatnak el. A “helyben lakó” élővilág éjszakai nyugalmának “feldúlása” pedig az életritmusban és az élettevékenység számos más területén (pl. táplálkozás, szaporodás, rovarok elvonzása élőhelyükről, stb.) indít el helyrehozhatatlan változásokat.
A fényszennyezés tehát nem egyeztethető össze a védett területek alapvető feladatával, mert a közvetlen – de az újabb kutatások szerint a távoli, szórt – fények is megzavarják sok védett állatfajnak (különösen ízeltlábúaknak, kétéltűeknek, madaraknak és denevéreknek) a természetes napi és évszakos ciklusokhoz alkalmazkodó élettevékenységét és élőhelyét. Ráadásul a természetes környezet szerves részét alkotó éjjeli tájkép megóvását is lehetetlenné teszi ez a környezetterhelés.

A fenti káros folyamatok megfékezése érdekében a Nemzetközi Sötét Égbolt Társaság (International Dark Sky Association) kezdeményezésére új program indult útjára. Ennek lényege, hogy világszerte csillagoségbolt parkokat hoznak létre olyan térségekben, ahol elenyésző az éjszakai fényszennyezés és megőrizhetők a természetes adottságok.

Csillagoségbolt park lehet az a védett, közösségi tulajdonú vagy használatú terület, melyet állami, vagy helyi köztestület kezel (pl. nemzeti parkok vagy más kategóriájú védett területek). A parknak kiemelkedően jó minőségű és zavarásmentes éjszakai égbolttal kell rendelkeznie (a Tejút jól látható, a határmagnitúdó legalább 5.0, Bortle-osztály 6.) Az égbolt állapota alapján a park arany, ezüst és bronz besorolást kaphat. Fontos kritérium még, hogy a közvilágításban ernyőzött lámpatesteket használjanak, s hogy a park kezelési terve kitüntetett szerepet szánjon az égbolt védelmének, továbbá legyen lehetőség az éjszakai látogatásra.

A fényszennyezés visszaszorítása érdekében Magyarországon a természet védelméről szóló törvény védett természeti területen lehetőséget teremtett a fényszennyezés korlátozására.
A hazai védett területek hálózata szinte átfedésben van a fénnyel kevéssé szennyezett, sötétebb égboltú országrészekkel. Már ez is jelzi, hogy a természetvédelem fontos missziója lehet az éjszakai tájkép védelme. Az élővilág nyugalma és környezetünk éjszakai panorámája egy kis odafigyeléssel hosszú távon is megőrizhetők. Ezért csatlakoztunk a Nemzetközi Sötét Égbolt Társaság kezdeményezéséhez, és határoztuk el, hogy több amerikai és kanadai nemzeti park, és a hazai Zselici Tájvédelmi Körzet példáját követve Hortobágyon csillagoségbolt parkot hozunk létre. Az előkészítéshez a Norvég Alap támogatása nyújtott segítséget. A Parkot létesítő diplomát 2011-ben kaptuk meg.

Hortobagy_IDA_diploma

A Hortobágyi Nemzeti Park nemcsak nappal a háborítatlan természet szimbóluma, de éjszaka is hasonló kiváló adottságai vannak. A helyszín kiemelt jelentőségét egyebek között az is érzékelteti, hogy a nemzetközi madárvándorlási útvonalak metszéspontjában van, több éjszakai vonuló útja erre vezet, és nagy a fészkelő fajok száma is. A csillagoségbolt park kialakításával csökken a meglevő fényszennyezés a nemzeti park területén, és megelőzhető lesz minden további kedvezőtlen változás. Mindezek következtében az európai szinten is egyedülálló természeti értékek veszélyeztetettsége csökken.

A csillagoségbolt parkok látogatói számára az éjszaka több látványosságot is nyújt. Alighanem a szabad szemmel is látható csillagok száma a legfontosabb. Míg a nagyvárosok központjából csak egy-két tucatnyi, az átlagos településekről pár száz csillag figyelhető meg, addig a Hortobágy egén mintegy kétezer fénypontot érzékelhetünk.
Akiknek még nem volt részük ilyen látványban, azokat meglepetésként éri a csillagokkal teleszórt mennybolt, a nyári Tejút pedig látványos ezüst szalagként húzódik át a zavaró fényektől mentes terület felett.